Aktualności

Szanowni Państwo,
z przykrością informujemy, że z przyczyn związanych z sytuacją epidemiczną w kraju nasza konferencje w tym roku nie odbędzie się.
Zdajemy sobie sprawę, że przygotowania były bardzo zaawansowane, praktycznie na ukończeniu, jednak spore grono naszych partnerów podjęło decyzję o wycofaniu się z udziału.
Ponadto ogromne zainteresowanie ze strony uczestników skutkujące skumulowaniem wielu osób z całej Polski z różnych szkół może w istotny sposób wpłynąć na ryzyko zakażenia, mimo podjęcia zalecanych środków ostrożności.
Kolejną konferencję planujemy odbyć w maju 2021. Dokładną datę podamy w lutym 2021.
Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Państwem już w nowych, bardziej stabilnych warunkach, gdy zostaną opracowane szczegółowe procedury odbywania się takich imprez.

Procedura zwrotu kosztów

  1. Prosimy przesłać na adres honorata@prodata.pl prośbę o zwrot i podać: dane uczestnika, numer faktury oraz adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za płatność po stronie szkoły/gminy (jeśli wystawiona była faktura imienna, wystarczy informacja na ten temat).
  2. Na wskazany adres e-mail nabywcy faktury zostaną odesłane: faktura korygująca z prośbą o potwierdzenie jej otrzymania oraz zapytanie o numer konta do dokonania zwrotu.
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia korekty i numeru konta, dokonamy zwrotu pieniędzy.

Szanowni Państwo,
w związku z pandemią koronawirusa oraz sytuacją epidemiologiczną w kraju podjęliśmy decyzję o zmianie terminu tegorocznej edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych K@SSK 2020. Odbędzie się ona w dniach 2-3 października 2020 r.
Obecna sytuacja pokazała również jak ważny jest obszar kształcenia zdalnego i jak wiele jeszcze jest w tej kwestii do zrobienia. To zapewne będzie kolejna przestrzeń aktywności podczas naszej konferencji.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i pomyślności w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Zapraszamy Państwa do rejestracji na tegoroczną konferencję K@SSK 2020. Właśnie udostępniliśmy formularz rejestracyjny!

Z przyjemnością pragnę poinformować, że trwają przygotowania do XVI edycji Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2020. Tegoroczną edycję będziemy realizować pod hasłem przewodnim: „STEAM w edukacji”.

Konferencja jak zwykle przeznaczona jest dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, zainteresowanych  nowoczesną, wysokiej jakości edukacją, dla tych którzy pragną się rozwijać i poszukiwać nowych, skutecznych metod kształcenia. 
Zapisy na Konferencje odbywać się będą wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej.

ZAPRASZAMY NA KASSK 2020 !!!

KASSK organizowana jest jak przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, w którą po reformie oświaty zostało przekształcone nowotomyskie gimnazjum. Naszą szkołę tworzą ludzie, którzy pozostali ci sami, zatem nasze idee, nasze pasje pozostały bez zmian. Wciąż mówimy o sobie, że jesteśmy szkołą otwartą na nowe technologie, na innowacyjne i nowatorskie formy kształcenia. Będąc spadkobiercą Gimnazjum z dumą nosimy tytuł INNOWACYJNEJ SZKOŁY, a w zeszłym roku szkolnym, już jako szkoła podstawowa uzyskaliśmy tytuł Microsoft Showcase School. Nieustannie podejmujemy innowacyjne próby mądrego wykorzystania technologii w edukacji, która efektywnie wspiera proces dydaktyczno – wychowawczy w naszej szkole. Dzięki temu możemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami ze szkołami z całego świata, a nasze rozwiązania są wzorem dla innych. Chcemy też dzielić się nimi z Wami.

Chcemy, aby KASSK 2020 pokazała drogi do cyfrowej szkoły i cyfrowej edukacji, żeby była źródłem inspiracji dla wszystkich innowacyjnych, twórczych i kreatywnych nauczycieli.

Pragniemy również podzielić się z Wami „wizją i refleksją cyfrowej szkoły”, czyli tym co się udało, a co nie. Będziemy również dzielić się naszymi pomysłami, wymieniać doświadczeniami z realizacji programu „Aktywna Tablica”. Reforma systemu edukacji, a co za tym idzie nowe podstawy programowe i nauka programowania od najmłodszych lat, na wszystkich szczeblach edukacji, stawiają nowe wymagania wobec nauczycieli. W jaki sposób efektywnie i mądrze wspomóc nauczycieli? Jak zmodernizować system kształcenia nauczycieli informatyki? W jaki sposób uczyć się od samych siebie? – to tylko niektóre pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi na KASSK 2020.

Chcemy także wymienić się doświadczeniami zdobytymi w kolejnym roku reformy edukacji, realizacji zadań nowej podstawy programowej informatyki w klasach siódmych, czwartych i edukacji wczesnoszkolnej.
Podobnie jak w latach ubiegłych konferencja trwać będzie 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Przebiegać będzie pod patronatem znamienitych organizacji i instytucji. Udział w Konferencji weźmie wielu znakomitych gości, firm, organizacji i fundacji. Zapraszamy wybitnych prelegentów, autorytetów w dziedzinie informatyki, edukacji i mediów. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a czas spędzony w gronie przyjaciół na nieformalnych spotkaniach będzie sympatyczną „odskocznią od dnia codziennego”.

Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla wszystkich nauczycieli. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem. Jesteśmy przekonani, że proponowana tematyka konferencji, w której chcemy zwrócić uwagę na ogromne znaczenie technologii informacyjnej i jej wpływ już nie tylko na proces dydaktyczno-wychowawczy, ale i nowoczesne oblicze współczesnej szkoły, znajdzie szerokie grono odbiorców.

Proponujemy udział w wykładach, spotkaniach warsztatowo – seminaryjnych, ćwiczeniach i panelach, przygotowanych przez profesjonalistów: firmy komputerowe, fundacje, instytucje, organizacje pozarządowe, a także nauczycieli liderów i koordynatorów edukacji informatycznej. Chcemy, dać możliwość wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i praktyką, kontaktu z najnowocześniejszą technologią, spotkań z profesjonalistami, z ekspertami, do których często trudno dotrzeć.

————

Dariusz Stachecki