FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo przeznaczona jest konferencja?

Konferencja  adresowana jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Zapraszamy wszystkich  stosujących lub zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Przygotowujemy propozycje wykładów i warsztatów dla nauczycieli różnych przedmiotów, nie tylko informatycznych. Specjalną ofertę mamy dla liderów TIK, administratorów sieci, opiekunów pracowni, dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów lokalnych. Nasza oferta dotyczyć będzie szerokiego wykorzystania nowoczesnej technologii na wszystkich przedmiotach i etapach kształcenia. Chcemy również zwrócić uwagę na olbrzymią rolę informatyki w szkole w kontekście nowej podstawy programowej z informatyki i obecności programowania na wszystkich etapach edukacyjnych. Pokażemy w jaki sposób realizować edukację informatyczną w edukacji wczesnoszkolnej.
Zapraszamy znakomitych prelegentów. Na pytania uczestników czekać będą wybitni specjaliści, którzy rozwiążą każdy problem.

Zaproszenie kierujemy również do nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów i psychologów. Pragniemy gościć w swoim gronie dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz władze samorządowe. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą, żeby polska szkoła była nowoczesna, bezpieczna i atrakcyjna.

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w grupach. Zapisy na warsztaty uruchomimy po skompletowaniu listy warsztatów.

Spotkanie, prócz ciekawych wykładów, warsztatów, spotkań i dyskusji ma być również formą oderwania się od codziennej szkolnej rzeczywistości, integracją środowiska nauczycieli. Chcemy, aby Konferencja była spotkaniem atrakcyjnym.

Zarejestrowałam/łem się, ale nie mam loginu i hasła

Sprawdź SPAM – wiadomości systemowe często tam wpadają. Jeśli nadal masz problem, napisz do nas. Dane znajdziesz w dziale KONTAKT

Zarejestrowałam/łem się, ale mojego nazwiska nie ma na liście uczestników

Na liście uczestników umieszczamy tylko nazwiska tych uczestników, od których zaksięgowaliśmy wpłatę i których zakwalifikowaliśmy do udziału w K@SSK 2021

Jak będą przebiegały zajęcia podczas K@SSK?

Na liście uczestników umieszczamy tylko nazwiska tych uczestników, od których zaksięgowaliśmy wpłatę i których zakwalifikowaliśmy do udziału w K@SSK 2021

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie w formie online. Część plenarna odbędzie się w formie transmisji internetowej. Część warsztatowa odbywać się będzie na platformie MS Teams. Po zaksięgowaniu wpłaty udostępnimy indywidualny login i hasło dostępu do platformy. Uczestnik po zalogowaniu do MS Teams będzie miał dostępne w kalendarzu wszystkie warsztaty, na które się zapisał. W sekcji PLIKI w danym zespole będą dostępne materiały ćwiczeniowe przygotowane przez prelegentów.

Po zakończeniu obrad zapewniamy transport do miejsca zakwaterowania. Rejestracja uczestników, gości i przedstawicieli firm odbędzie się w budynku Szkoły.

Skip to content