Patroni

Z wielką przyjemnością pragniemy zakomunikować, ze zaproszenie na KASSK 2020 przyjął Wojewoda Wielkopolski pan Łukasz Mikołajczyk.

Patronat honorowy Konferencji K@SSK 2020

Minister Edukacji Narodowej
Pan Dariusz Piontkowski
Wielkopolski Kurator Oświaty
Pani Elżbieta Leszczyńska
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu
Pani Ewa Superczyńska
Burmistrz Nowego Tomyśla
dr Włodzimierz Hibner
Starosta Nowotomyski
Andrzej Wilkoński
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski


Patronat medialny