Prelegenci

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki, przemysłu 4.0 i elektronicznej administracji oraz związanych z nimi technologiach informatycznych. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao S.A.R. Chiny i w Portugalii. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem ponad 50 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 330 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie ministerstwa oraz Komisję Europejską. Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, od 2002 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej (dawniej Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej). Na jego wykłady uczęszcza około 500 studentów rocznie.

prof. dr hab. Stanisław Dylak

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM. Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych. Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. Był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

dr Aleksandra Piotrowska

Aleksandra Piotrowska, doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na emeryturze), konsultant dla rodziców i nauczycieli. Współdziała jako społeczny doradca z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Dziecka (w latach 2008 – 2018). Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi. Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym książek „Szczęśliwe dziecko czyli jak uniknąć najczęstszych błędów wychowawczych”, „Nastolatki pod lupą”, „Między nami samicami” (współ. Dorota Sumińska).. Prywatnie nałogowy czytelnik literatury wszelakiej, miłośniczka wyjazdów narciarskich i podróży. Matka dwójki dzieci i babcia trójki wnucząt.

dr hab. Aleksandra Przegalińska

Akademia Leona Koźmińskiego, Massachusetts Institute of Technology

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW. Obecnie jest profesorem w Akademii Leona Kozminskiego, od 2020 roku prorektor ds. współpracy z zagranicą. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych

dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Maciej M. Sysło, matematyki i informatyk. W połowie lat 1960’ przyglądał się, jak uczniowie z III LO we Wrocławiu uruchamiali swoje programy na maszynie Elliott 803 w ramach pierwszych w kraju zajęć z programowania i metod numerycznych w szkole. Nieco później „przechodził Odrę”, pracując kolejno na modelach 1003, 1024, 1325 tej maszyny. Od połowy lat 1980’ sprowadzał do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, którym kierował, kolejne modele mikrokomputerów m.in. ZX Spectrum i wreszcie dziecko spoza małżeńskiego łoża rodziny Odra – Elwro 800 Junior. W tym czasie włączył się w przygotowanie rzeszy nauczycieli na ekspansję komputerów w edukacji. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a ostatnio – wprowadzenie powszechnego kształcenia informatycznego, obejmującego nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Teraz upowszechnia myślenie komputacyjne, jako uzupełnienie tradycyjnych kompetencji 3R. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami i grantami krajowymi i zagranicznymi. Więcej na http://mmsyslo.pl oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Marek_Sysło

Jan Wróbel

Jan Wróbel, nauczyciel w 1 Społecznym Liceum Ogóln. „Bednarska” w Warszawie oraz Bednarskiej Szkoły Realnej.

Historyk, publicysta, prowadzący wtorkowy poranek w Radio TOK FM, autor m.in. „Grunwald. Świętością nie wygrasz”, bajki „Nie było telefonów?” oraz poradnika „Jak przetrwać szkołę i nie zwariować”. Współpracownik Fundacji Zaawansowanych Technologii i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Karolina Antkowiak

Lider projektu Ambasadorzy Promethean w Polsce. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na wydziale matematyki. Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Fizyka z Informatyką, studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze na kierunku Technologie Internetowe i Sieci Komputerowe, studia podyplomowe na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie kierunek Zarządzanie Oświatą. Od 2000 roku na stałe związana z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli jako nauczyciel matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych w technikum o profilu informatycznym. Autorka artykułów opublikowanych na łamach takich magazynów jak TIK w Edukacji, Dyrektor Szkoły, Dobre Praktyki oraz Biblioteka Publiczna. Testerka sprzętu i oprogramowania. Uczestniczka jak i prowadząca warsztaty w projektach szkolnych oraz na konferencjach na terenie całego kraju. Występowała na najważniejszych konferencjach dla nauczycieli i dyrektorów w całej Polsce m.in.: Kongres TIK w Edukacji, Ogólnopolskie Zloty Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów, Lepsza Edukacja, Majowe Mrozy w Warszawie, Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych, a także Nowoczesne Technologie w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji. Od września 2017 roku posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. W marcu 2018 roku na zaproszenie Microsoft brała udział w międzynarodowej konferencji E2 Education Exchange w Singapurze. Trenerka i edukatorka, pasjonatka nowych technologii i programowania. Członkini grupy SuperBelfrzy RP, posiadająca tytuł OSEHero. Wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce wpisem na listę 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2019 roku. Autorka fanpage PANI Informatyk oraz „Dotykalscy – monitor w klasie”, Lider projektu Ambasadorzy Promethean w Polsce. Jej największym zainteresowaniem oprócz nowych technologii jest druk 3D, którym zajmuje się od 2013 roku. Szkoli młodzież i dorosłych omawiając tajniki zarówno sprzętu oraz druku 3D, jak i modelowania oraz projektowania modeli przestrzennych.

Tomasz Biernacki

Ekspert rozwoju i szkoleń, trener online, nauczyciel, specjalista ds. multimediów z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej i telekomunikacyjnej.
Certyfikowany trener Stylów Myślenia FRIS®.
Certyfikowany trener Design Thinking®.
Certyfikowany Edukator Adobe®.

Wykładowca w Szkole Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego („zdalna nauka”, „praca synchroniczna i asynchroniczna”, „zwinne techniki w pracy hybrydowej”), trener w IT Media.

Współtwórca i wdrożeniowiec narzędzia rozwojowego opartego na Modelu FRIS® „Styl myślenia Superbohatera”® (https://fris.pl/super).
Współtwórca programu wspierającego nauczycieli w kompetencjach cyfrowych „Kreatywny start z Adobe” (http://kreatywnystart.pl).
Pomysłodawca i szef projektu Antologii komiksu na 100-lecie odzyskania niepodległości (www.komiks100na100.pl).
Autor programu szkolenia dot. pracy metodyką komiksu.
Pomysłodawca i koordynator prekursorskiego rozwiązania do szkolnych podręczników opartego na technologii rozszerzonej rzeczywistości.
Współtwórca gry rozwojowej pt. „120 godzin” opartej na idei Work-Life-Harmony.

Prywatnie:
Instruktor szermierki F3 (Fight For Fun – www.akademia-broni.pl), promotor komiksu, pasjonat kreatywnych i multimedialnych metod nauczania, wielbiciel gier RPG, entuzjasta salsy (styl casino i timba).

Jarosław Biszczuk

Po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie w Białymstoku pracuje jako nauczyciel. Obecnie nauczyciel w OEIiZK i LO w Warszawie.

Agnieszka Borowiecka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość. Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Autorka wielu publikacji dotyczących nauki programowania i algorytmiki. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego. Przeprowadziła wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr informatyki, specjalność oprogramowanie i metody informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Od ponad 30-stu lat jest związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczył w pracach zespołów opracowujących polskie wersje Imagine Logo oraz Algo-Pascal, środowisk dydaktycznych wspomagających nauczanie algorytmiki i programowania w szkołach. Jest autorem lub współautorem wielu programów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Uczestniczy w pracach Komisji Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego, jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów. Autor artykułów dotyczących algorytmiki i programowania w pismach Świat Matematyki i Uczę Nowocześnie, współautor zbiorów zadań z informatyki, współautor rozdziałów dotyczących programowania na epodreczniki.pl. Przeprowadził wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli w ramach m.in. studiów podyplomowych organizowanych przez UW, szkoleniach OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021

Justyna Buczkowska

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie informatyki. 

Lider Programu Nauczanie ku Przyszłości dla nauczycieli, trener ECDL, trener projektu UE Akademia Społeczeństwa Informacyjnego, Microsoft Innovative Educator Expert 2019-2020 i 2020-2021. 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 

Prywatnie: wielbicielka polskiego morza przez cały rok, jazdy na nartach, gry w szachy oraz literatury wysokogórskiej. 

Małgorzata Ciżnicka

Trener o filozoficznym podejściu do życia. Specjalista do spraw kompetencji cyfrowych i programistycznych. W kręgu jej zainteresowań pozostają nauki humanistyczne. Podczas zajęć stawia na interdyscyplinarność. Programowanie robotów sprawia jej taką samą frajdę, jak dzieciom. Z kolei szkolenia dla dorosłych traktuje jako potwierdzenie słów „Na naukę nigdy nie jest za późno”.

Paweł Darmosz

Specjalista ds. wsparcia technicznego Apple.

Trener techniczny w firmie Cortland, zajmujący się wdrażaniem środowiska do zdalnego zarządzania urządzeniami Apple w edukacji oraz w biznesie w całej Polsce.

Prowadzący prezentacje oraz szkolenia dla nauczycieli z zastosowania technologii, jej poprawnej konfiguracji i administracji.

Fascynujący się nowymi technologiami i jej wykorzystaniem w praktyce.

Martyna Dominiak-Świgoń

Trener, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Jest popularyzatorką nauki, trenerem, ekologiem. Specjalistą ds. platform edukacyjnych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. 
Ukończyła szkolenia z zakresu tutoringu i przywództwa w edukacji. A obecnie kończy… doktorat. Uczestniczy w realizacji interdyscyplinarnych projektów we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Michał Dżoga

Michał Dżoga – od 11 lat odpowiada za relacje z instytucjami zewnętrznymi oraz jest liderem digital readiness w Intelu.

Jest współautorem oraz nadzoruje wdrażanie szkoleń ze sztucznej inteligencji dla młodzieży w Europie. Nadzorował też programy edukacyjne oraz prowadził programy z obszarów nauk ścisłych oraz przedsiębiorczości. W przeszłości prowadził też program Prezydenta RP „Internet w Szkołach”.

Krzysztof Grabowski

Od 3 lat związany z Autorską Szkołą Podstawową NAVIGO Wrocław, gdzie wdraża technologię Apple, zarówno sprzęt jak i oprogramowanie. Prowadzi warsztaty dla uczniów z programowania  oraz tworzenia treści cyfrowych wykorzystując iPady, a także wspiera nauczycieli w wykorzystywaniu narzędzi ICT. Poza tym od blisko 10 lat jest trenerem kompetencji cyfrowych,  prowadzi warsztaty w oparciu o standardy DIGCOMP, egzaminuje w standardzie ECCC. W swojej pracy zajmuje się wspieraniem organizacji w rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników. Współpracuje z wieloma organizacjami z sektora B2B oraz EDU. Współprowadzi we Wrocławiu Stowarzyszenie „TuRazem”, które wspiera aktywizację społeczną oraz edukację cyfrową wśród dorosłych oraz dzieci. W czasie wolnym tworzy poradniki dla nauczycieli na kanele Akademia Cyfrowego Nauczyciela na YouTube.

Anna Grzegory

Logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka nauczania początkowego, trenerka edukacyjna. Właścicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkołach podstawowych z oddziałami integracyjnymi. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje wiele metod i autorskich pomocy dydaktycznych. Chętnie wdraża w edukacji nowoczesne technologie.

Od 2007 roku prowadzi stronę edukacyjną logofigle.pl. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini. Nagrodzona tytułem Nauczyciela Innowacyjnego Roku 2010 oraz Lidera w Edukacji. Współpracuje z uczelniami, Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych przy WSiP w Warszawie, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, portalami i wydawnictwami edukacyjnymi.

Michał Tycjan Grześlak

Entuzjasta nowych technologii, dwukrotnie wyróżniony wpisem na Listę 100 SPRUC za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce (2017 i 2020). Pomysłodawca, założyciel oraz administrator Facebookowej grupy wsparcia dla nauczycieli „Szkoła z Office 365”. Nauczyciel dyplomowany, konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla szkolnych administratorów, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie usług chmurowych i nowych technologii w edukacji. Współautor podręcznika dla uczestników szkoleń z Office 365 oraz scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Microsoft Office 365 dla edukacji. Autor wielu publikacji w kwartalnikach edukacyjnych „Meritum” i „W cyfrowej szkole”. Od wielu lat jeden z organizatorów konferencji edukacyjnej „Majowe Mrozy w Warszawie”. Współorganizator cyklu specjalistycznych konferencji „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” Pracował jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Posiada tytuły: Microsoft Innovative Educator Fellow, Microsoft Innovative Educator Master Trainer, Microsoft Innovative Educator Expert.

Anna Grzybowska

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Nauczycielka geografii i przyrody, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych, kieruje pracami Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych, edukatorka i trenerka na kursach dla nauczycieli.

Jest autorką programu nauczania geografii dla szkół ponadgimnazjalnych, multibooka do nauczania geografii oraz zestawu zadań dla uczniów. Autorka obudowy dydaktycznej projektu „Dobry klimat dla morza”, współautorka Poradnika metodycznego dla klasy 5 wydawnictwa Nowa Era. Geografka z wykształcenia i zamiłowania.

Agnieszka Halicka

Nauczycielka bibliotekarka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie i trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli. Publikuje na blogach i w czasopismach. Prowadzi kanał eduTriki w serwisie YouTube, blog edutriki.pl oraz
stronę na Facebooku: EduTriki – Agnieszka Halicka. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. 
Jest Ambasadorką Genially, Ambasadorką Wakeleta oraz Ambasadorką eTwinning w Polsce. Należy do grona Microsoft Innovative Educator Expert. Znalazła się na Liście 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce w 2020 roku.

Małgorzata Handzewniak

Absolwentka socjologii UAM w Poznaniu oraz filologii angielskiej w WSJO w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz surdopedagogiki. W latach 2019-2020 oraz 2020-2021 Microsoft Innovative Educator Expert. Nauczyciel akademicki. 
 
Nauczycielka języka angielskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczynała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. 
 
Entuzjastka tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania oraz TIK w edukacji.
 

Prywatnie matka trójki dzieci z zamiłowaniem do nurkowania, psów i gotowania.

Marta Harat

Jestem nauczycielem języka angielskiego w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej Europejczyk w Bielsku-Białej. Pracuję jako nauczyciel od 14 lat, a z iPadem od lat sześciu. W 2019 roku uzyskałam tytuł Apple Distinguished Educator, dzięki któremu mogę się nieustannie rozwijać, uczyć nowych rzeczy i być członkiem społeczności, która ciągle motywuje mnie do dalszego kształcenia się. Szkoła, w której uczę to Apple Distinguished School, dlatego mam do czynienia z iPadem na wszystkich lekcjach, w każdej klasie którą prowadzę i jest on nieodzownym elementem mojej pracy. Zastępuje mi on książki, dziennik tradycyjny, skaner czy komputer.

Dzięki iPadowi moja praca stała się łatwiejsza, przyjemniejsza, a lekcje bardziej kreatywne oraz angażujące.

Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski – zajmuje się w Intelu współpracą z europejskimi firmami tworzącymi systemy Sztucznej Inteligencji. Jest również zaangażowany w wysiłki firmy Intel, aby uczynić sztuczną inteligencję bardziej dostępną i zrozumiałą poprzez programy edukacyjne skierowane do młodzieży (AI4Youth) i biznesu. Poza Intelem Andrzej prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie współtworzył podyplomowy kurs Sztucznej Inteligencji – Biznes.AI.

Wanda Jochemczyk

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie.

Jest Przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu Logia. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość. Administruje platformą Moodle. Autorka serii podręczników do informatyki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.

Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz – haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python.
Zdobywca wyróżnienia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce, trener języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania OpenSource. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich – dostępnego na stronie http://free-desktop.pl 
Współautor treści z języka Python w projekcie E-Podręczniki do kształcenia ogólnego dla klas ponadgimnazjalnych.
Twórca i prowadzący portal https://python.szkola.pl – zajmuje się tam wsparciem dla nauczycieli informatyki i oswajaniem Pythona w szkołach. Pisze scenariusze lekcji, darmowe oprogramowanie, inspiracje i kursy dla początkujących.
Twórca portalu http://robotyka.cyfrowaszkola.waw.pl – środowiska do sterowania robotami na ekranie w oparciu o projekt Open Source Reeborg – Blockly i Python.
Twórca portalu http://robotgame.edu.pl – platformy do współzawodnictwa wśród uczniów, w oparciu o RGKit (OpenSource) – bibliotekę walk robotów w Pythonie.

Ewelina Kaczałka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i ologofrenopedagog  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.Dodatkowo animator czasu wolnego dla dzieci. Na co dzień w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie w postaci aplikacji edukacyjnych, iPada, robotów Ozobot, True True i Dash, klocków LEGO Education WeDo 2.0. pokazując, że kodowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.Uczestniczka programów edukacyjnych „Mistrzowie Kodowania” oraz „Uczymy Dzieci Programować”.

Justyna Kamińska

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Chemik z zawodu i z pasji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli chemii różnych typów szkół. Wieloletni redaktor merytoryczny chemii w wydawnictwie edukacyjnym. Zaangażowana w wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i pomocy edukacyjnych w nauczaniu.

Zbigniew Karwasiński

Trener, konsultant ds. edukacji w Dziale Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo–Sieciowego, specjalista ds. kompetencji cyfrowych. Lider Zespołu Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS w Poznaniu. Współtwórca gry Scottie Go! i zestawu do nauki podstaw programowania BeCreo. Współautor scenariuszy i projektów edukacyjnych w obszarze STEAM. Dawny nauczyciel.

Adam Kassenberg

Doktorant PJATK – bezpieczeństwo IT, wieloletni wykładowca na wydziale Informatyki na PJATK – Bezpieczeństwo Systemów i Aplikacji, Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych, Systemy Operacyjne, Zarządzanie Projektami, Bazy Danych, Big Data, Programowanie w Javie, Python – Data Science, Podstawy Symulacji Komputerowych. Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach związanym z IT oraz Cybersecurity (CERT/CSIRT) w dużej spółce z branży energetycznej oraz w jednym z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych. Specjalista ds. architektury, projektowania oraz implementacji systemów bezpieczeństwa. Znajomość zagadnień związanych z architekturą i wdrożeniem SOC wraz systemami typu S(I)EM. Przeprowadzanie testów konfiguracji systemów bezpieczeństwa, wyszukiwania znanych podatności oraz błędów konfiguracji w urządzeniach sieciowych, sieci bezprzewodowych, systemów operacyjnych (Linux, Windows i td.), wirtualizacji oraz systemów bazodanowych, WWW, e-mail i innych. Implementacja, wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa: enterprise sandbox, exploit protection, anty-malware, NG IPS, NG Firewall, systemów ochrony danych (DLP), systemów WAF, DBF, MDM, MS ATA, U(D)BA i innych. Analiza ataków/incydentów, analiza złośliwego oprogramowania, inżynieria społeczna, Red Teaming, bezpieczeństwo Active Directory. Umiejętność przeprowadzania testów tzw. profilowanych, ukierunkowanych na zdobycie odgórnie określonych celów w organizacji (np. zdobycie konta administratora domeny, danych systemu kontrolingu, konsoli SCADA i td.).”

Elżbieta Kawecka

Absolwentka Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, honorowy profesor oświaty 2015, ambasador Scientix w Polsce.

Przez wiele lat kierowała Pracownią Przedmiotów Przyrodniczych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, współautorka wielu publikacji i szkoleń na temat zastosowania nowych technologii w edukacji przyrodniczej.
Obecnie współpracuje z OEIiZK przy realizacji projektu „Future Space” oraz z Wydziałem Fizyki PW przy tworzeniu e-materiałów do nauczania fizyki dla szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Fizyka w 950-kapsułkach”.

Mariusz Kędziora

Pracuje na co dzień w Microsoft, ale po godzinach uwielbia wspierać nauczycieli i  polską edukację.

Gdy rok temu zaczęła się nauka zdalna przygotował bezpłatny kurs „Edukacja zdalna z Microsoft Teams”, który był najpopularniejszym kursem online o Microsoft Teams w Polsce. Filmy w kursie były obejrzane ponad 2.5 MILIONA razy i nauczyciele poświęcili prawie 150 tysięcy godzin na ich obejrzenie. Jego kanał ewangelista.it subskrybuje ponad 10.000 osób. Wpisany na Listę100 – listę osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Prelgent na wielu konferencjach w Polsce i za granicą.

Grażyna Koba – Migra Sp. z o.o.

Autorka ponad 100 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym ponad 40 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej). Od ponad 20 lat jej podręczniki cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce. Pierwszy podręcznik (wydany w 1999 roku) napisała dla uczniów gimnazjum, nowopowstałej wówczas szkoły pt. „Informatyka podstawowe tematy. Nie tylko dla gimnazjum”.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2018 roku została wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i zaliczona do grona stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

Witold Kranas

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Z wykształcenia astronom (mgr, Uniwersytet Warszawski, 1972), z zamiłowania nauczyciel. Od 1970 roku uczy w szkołach średnich, początkowo fizyki i astronomii, następnie informatyki – w LO im. St. Batorego w Warszawie, w 1 Społecznym LO na Bednarskiej (od jego powstania) oraz LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW.

Jest prekursorem wprowadzania informatyki do szkół. W latach 80 stworzył jedną z pierwszych szkolnych pracowni komputerowych w Liceum im. St. Batorego w Warszawie. Zajmuje się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli – początkowo na Wydziale Pedagogicznym UW, później w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wreszcie w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Od 2002 roku, delegowany przez Ministerstwo Edukacji, brał udział w pracach międzynarodowej grupy ekspertów przy Komisji Europejskiej w Brukseli, opracowującej raport na temat „Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjnej”. Jest autorem kilku publikacji metodycznych, środków dydaktycznych oraz oprogramowania dydaktycznego i podręczników do nauczania informatyki. Programuje w języku Logo, Python i w środowiskach wizualnych: Scratch, SNAP!, AppLab, Blockly. Popularyzuje Akademię Khana i korzystanie z płytki micro:bit

Dawid Łasiński – Pan Belfer

„Jakościowa edukacja musi być wspierana przez nowoczesny marketing oraz odważne budowanie marki osobistej nauczyciela.”

Dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkól im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra (www.panbelfer.pl) – nauczyciela z Internetów. Jego Fanpage ma ponad 9000 polubień, profil na Instagramie obserwuje ponad 1700 fanów, a kanał edukacyjny na YT “Pan Belfer” subskrybuje ponad 38 000 osób. Finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019. Wpisany na Listę100 – listę osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Gość wielu ogólnopolskich konferencji wspierających rozwój edukacji: YouTube POP-UP Warsaw, Ispir@cje, Zlot Innowacyjnych Nauczycieli, Lepsza Edukacja, K@SSK, EDUInnowacje. Twórca autorskich szkoleń motywacyjnych i wspierających kreatywność dla nauczycieli i uczniów.

Pomysłodawca konferencji „GO4EDU – z energią dla edukacji”. Jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce, został zaproszony w 2018 roku przez Microsoft, do udziału w międzynarodowej konferencji edukatorów “Educator Exchange” w Singapurze. Członek grupy SuperbelfrzyRP (grupy zrzeszającej 150 najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce). Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert. Pomysłodawca i współtwórca platformy Nauczyciel w sieci, wspierającej nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem w sieci (www.nauczycielwsieci.pl). Twórca bloga Chemia w szkole, wspierającego wymianę doświadczeń przez nauczycieli chemii (www.chemiawszkole.pl). Autor podręcznika do chemii dla uczniów szkoły podstawowej Wydawnictwa MAC. Pasjonat zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Twórca projektu CoolturalnaTV – Młodzieżowa Telewizja Kulturalna Gminy Czerwonak

Dorota Madej

Z wykształcenia socjolog i manager kultury.

Doradca i trener w firmie Cortland, zajmująca się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach.

Od wielu lat prowadzi prezentacje oraz warsztaty dla nauczycieli i dyrekcji szkół, wspierając ich w zastosowaniu technologii w procesie dydaktycznym.

Janusz Mazur

Absolwent AGH w Krakowie, studiów podyplomowych i licznych szkoleń z grafiki i animacji komputerowej (m.in. pierwszej w Polsce Szkoły Animacji i VFX – DRIMAGINE). Założyciel firmy Brand4Edu, pasjonat grafiki, animacji i nowych technologii w dydaktyce, nauczyciel w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Uczy od 19 lat na każdym etapie edukacji (dzieci, młodzież, dorośli), prowadzi liczne warsztaty z grafiki komputerowej i programowania dla dzieci. Współpracuje z uczelniami, wydawnictwami i firmami szkoleniowymi. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021.

Beata Morawska

Ambasador Promethean w Polsce. Nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem zawodowym, pracownik dwóch kołobrzeskich szkół Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy. Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Ekonomia), Politechniki Poznańskiej (Podstawy przedsiębiorczości z doradztwem zawodowym), Uniwersytetu Gdańskiego (Transport i Logistyka) oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy (Informatyka). Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych logistycznych i transportowych, podstaw przedsiębiorczości, informatyki oraz ekonomicznych w ramach kształcenia w zawodzie technik informatyk. Prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego, jest wychowawcą skupiającym się na wartościach etycznych, zwraca uwagę na kształcenie umiejętności związanych z przedsiębiorczością. W swojej pracy zawodowej łączy zdobytą wiedzę i umiejętności tak aby w przyjazny i efektywny sposób przybliżyć młodzieży mechanizmy rynkowe zarówno w zakresie wykonywanego zawodu jak i realizacji własnej ekspansywności i samorozwoju.

Pani Beata uczestniczy w konferencjach organizowanych na terenie Polski, które poruszają tematykę związaną z edukacją, technologią i wykorzystywaniem potencjału ludzkiego do projektowania własnej ścieżki rozwoju. Już po raz trzeci (od 2018 r.) znalazła się w gronie edukatorów uczestniczących w programie Microsoft Innovative Educator Expert, swoje zainteresowania i rozwój skupiła na poszukiwaniu rozwiązań w wykorzystywaniu Office365. Jest trenerem Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (WSiP), przeszkoliła (i nadal szkoli) wielu nauczycieli i dyrektorów z efektywnego wykorzystywania platformy Office365 w szkole, zarówno od strony prowadzenia zajęć, organizacji pracy placówki jaki i szeroko pojętej współpracy wewnątrz instytucji. Pani Beata aktywnie uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia Sapere Aude w Kołobrzegu w ramach organizacji i prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych z zagadnień związanych z technologią informatyczną.

Andrzej Musisz

Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, będącej właścicielem marki szkolawchmurze.pl
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako wykonawca, podwykonawca, projektant czy kierownik projektu w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji, takich jak:
• eSzkoła Wielkopolska
• Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
• eSzkoła Moja Wielkopolska
• Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan,
• Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020
W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM.
Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym, w jednostkach samorządowych i edukacji.

dr Katarzyna Olędzka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie.

Jest członkiem Komisji Wojewódzkiej Konkursu Logia. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość. Administruje platformą Moodle. Autorka serii podręczników do informatyki dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.

Daniel Olkowski

Daniel Olkowski jest założycielem fundacji Olimpijskie Koło Informatyczne (http://oki.org.pl/) która stawia sobie za cel edukacje programistyczną, eliminację wykluczenia informatycznego, przygotowanie uczniów do Olimpiad Informatycznych a także w przyszłości rozwiązywania problemów medycyny, przemysłu, ekologii. Prowadzi regularne, bezpłatne zajęcia online na platformie youtube.

Jest również pracownikiem Dell Technologies gdzie zajmuje się również systemami Data Protection. Pomaga firmom i instytucjom wybrać optymalne rozwiązania do odzyskiwania danych na skutek awarii, błędu człowieka czy ataku cyfrowego. Swoją wiedzą dzieli na blogu https://www.backuprecoveryman.pl/ oraz vblogu https://www.youtube.com/user/BackupRecoveryMan

Iwona Osowska

Absolwentka wydziału pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Nauczyciel informatyki i języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni. Członek grupy Superbelfrzy RP.

Od lat entuzjastka wykorzystywania gamifikacji oraz nowych technologii (w tym iPadów) w edukacji.

Marcin Pawlik

Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest autorem i współautorem projektów, programów i kursów stacjonarnych, blended learningowych i online.

Tworzy filmy instruktażowe, promocyjne, edukacyjne i transmisje online, a główny obszar jego zainteresowań to film, grafika i wykorzystanie go w edukacji i promocji oraz e-learning. Jest administratorem Microsoft Office 365, G Suite Google. Stworzył oraz prowadzi kanał OEIiZK w serwisie YouTube. Bada i promuje nowe trendy w edukacji.

Hanna Pawlik – Sroczyńska

Manager platformy edukacyjnej dostępnej w wielu krajach na całym świecie, w Polsce znanej jako Dzwonek.pl.

Na co dzień zajmuje się jej rozwojem i obsługą techniczną, a oprócz tego reprezentuje firmę na konferencjach i wydarzeniach branży e-learningowej w Polsce i zagranicą. Z wykształcenia pedagog wczesnoszkolny i nauczyciel języka angielskiego, absolwentka Zarządzania w oświacie i Zarządzania w IT.

Jakub Piasecki

Specjalista do spraw robotyki w AKCES Edukacja. Absolwent Politechniki Poznańskiej. Certyfikowany trener Akademii LEGO® Education, nauczyciel informatyki i fizyki. Współorganizator polskiej edycji międzynarodowego konkursu FIRST® LEGO® League. Zainteresowania: oprogramowanie open source, kolekcjonerskie gry bitewne, klocki LEGO®. 

Magdalena Plura

Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także nauczyciel bibliotekarz.

Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Tomyślu.

Z wielką pasą i zaangażowaniem w pracy z najmłodszymi dziećmi wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne, wdrażając je także podczas zajęć dodatkowych. Z chęcią podejmuje nowe wyzwania na każdym szczeblu rozwoju osobistego. 

Elżbieta Pryłowska – Nowak

Wykładowca, trener, mentor zastosowania mediów cyfrowych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.

Współautorka licznych projektów lokalnych i międzynarodowych dotyczących wykorzystania TIK i zastosowania nowych podejść do uczenia się. Autorka publikacji, programów i materiałów edukacyjnych, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Renata Rudnicka

Nauczyciel konsultant w OEIIZK oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Od ponad 10 lat testuje TIK w edukacji, wspiera grupę nauczycielską w prowadzaniu technologii do edukacji i wykorzystywaniu różnych jej aspektów podczas zajęć szkolnych zarówno zdalnych jak i stacjonarnych. Mimo coraz bardziej otaczającej nas technologii nie zapomina jak ważny jest ruch, dlatego często w swoje zajęcia wprowadza rozluźniające przerywniki i propozycje zabaw ruchowych.

Artur Rudnicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji
Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.  Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Przemysław Rudź

Przyrodnik, z wykształcenia geograf-klimatolog, popularyzator nauki ze szczególnym naciskiem na astronomię i astronautykę, autor książek i przewodników, kompozytor i wykonawca klasycznej muzyki elektronicznej. Na co dzień pracuje w Departamencie Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej, autor 8 scenariuszy do projektu Future Space, serii artykułów popularnonaukowych na stronę POLSA, autor monograficznego opracowania na temat budowy szkolnych obserwatoriów astronomicznych, redaktor dwumiesięcznika Urania – Postępy astronomii.

Michał Ryba

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Od dwóch lat Microsoft Innovative Educator Expert. Specjalista z zakresu Office 365, oprogramowania do grafiki wektorowej i rastrowej Adobe oraz Corel oraz technologii druku 3D. Koordynator szkolnych projektów unijnych m.in. Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Czasu Zawodowców bis.

Konrad Sagała

Od 30 lat w IT, na co dzień zajmuje się wdrażaniem i utrzymaniem systemów IT, od 15 lat certyfikowany trener technologii Microsoft i Microsoft MVP, w wolnym czasie wspiera edukację w zdalnym nauczaniu

Renata Sidoruk – Sołoducha

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nauczycielka biologii w liceum. Brała aktywny udział w międzynarodowym projekcie IT for US .Współpracowała z UNEP GRID Warszawa Polska przy międzynarodowym projekcie, którego celem było upowszechnienie zastosowań technologii informacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Autorka wielu scenariuszy z wykorzystaniem TIK, entuzjastka wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej. Obecnie również Ambasador Amgen Teach metody IBSE przy European Schoolnet w Brukseli.

Magdalena Sobczak

Ambasador Promethean w Polsce. Od 13 lat pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz jako logopeda. Swoją wiedzę zdobyła, kończąc trzy kierunki studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nieustannie doskonali swój warsztat i tę radość ze zdobywania wiedzy stara się przekazać swoim podopiecznym. Dzięki dzieciom i pasji do nauczania czerpie ogromną satysfakcję ze swojej pracy. Oprócz zamiłowania do języka jest entuzjastką nowoczesnej edukacji. Prowadzi zajęcia informatyczne z dziećmi w młodszym wieku szkolnym oraz zajęcia z kodowania i programowania.

Dariusz Stachecki

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu (Gimnazjum przed reformą systemu edukacji).
Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek PTI. Egzaminator ECDL. Ekspert edukacji cyfrowej w PCSS. Microsoft Innovative Education Expert i Microsoft Innovative Educator Fellow. 
Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Animator i propagator idei wykorzystania TIK w pracy szkoły. Prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów pracowni i administratorów szkolnych sieci komputerowych. Organizator ogólnopolskich konferencji KASSK (Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych), „Technologie mobilne w edukacji” oraz „Programowanie w szkole”.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Członek społeczności innowacyjnych nauczycieli „Suberbelfrzy RP”, członek Zespołu ds. Strategii przy MEN. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Jakub Stachecki

Od początku swojej kariery zawodowej związany z technologiami informacyjnymi. Obecnie Product Manager marki vCloudPoint w firmie PRODATA.

Entuzjasta nowych technologii i ich wykorzystania w praktyce. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wielu prowadzonych prezentacji i warsztatów. Szkoli z zakresu technologii terminalowej partnerów biznesowych, a także nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców.

Prywatnie mąż, właściciel dwóch psów rasy Shiba Inu, miłośnik górskich wędrówek i eksperymentów kulinarnych.

Jakub Sypniewski

Nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery” im. Emilii Waśniowskiej w Poznaniu. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, gdzie pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli geografii. Prowadzi sieć współpracy nauczycieli Pog(eo)dajmy. Jej nazwa wywodzi się z gwary poznańskiej, w której słowo godoć (godać) oznacza rozmawiać/mówić. To właśnie rozmowy o nauczaniu geografii skutkują konkretnymi działaniami nauczycieli współpracujących ramach tej sieci. Jest doktorantem Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. W pracy badawczej najwięcej uwagi poświęca strategii nauczania przez naukowe dociekanie (IBSE). Autor scenariuszy lekcji publikowanych m.in. w ramach projektu Amgen Teach, Szkoły Ćwiczeń w Suchym Lesie i Krotoszynie, Geografii w szkole. Współpracuje z wydawnictwami MAC, Demart i Learnetic. Z wypraw przywozi przedmioty, które wzbogacają jego mobilną pracownię przyrodniczą.

Adrianna Szofer

Jest trenerem o niewyczerpanych zasobach energii. Z wykształcenia magister biologii, nauczyciel, chemik. Specjalista z zakresu turystyki i rekreacji, a prywatnie wiolonczelistka.

W swojej pracy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym jest ekspertem ds. platform edukacyjnych. Zaangażowana w projekty KoderJunior, TuEuropeana, AI for Youth. Jako trener prowadzi webinaria,       przygotowuje treści edukacyjne, scenariusze dedykowane do pracy zdalnej.

Joanna Śmigielska

Pasjonatka nauczania programowania wśród młodzieży tworząca społeczność pomagających sobie nawzajem uczniów i studentów. Organizatorka obozów Wakacyjne Warsztaty Informatyczne – przygotowujących uczniów liceów i szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Informatycznej oraz Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Nauczycielka informatyki w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów.

Jacek Świątek

z wykształcenia dziennikarz, publicysta i redaktor, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Na co dzień prawa ręka marketingu w firmie Learnetic SA tworzącej technologie i rozwiązania wspierające edukację. Od początku swojej kariery zawodowej związany z nowymi mediami, technologiami i nowatorskimi rozwiązaniami stosowanymi w szkolnictwie.

Magdalena Wartel

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z 20-letnim stażem, oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
W pracy z maluchami z powodzeniem stosuje technologie informacyjno – komunikacyjne, uczy podstaw robotyki i programowania wykorzystując roboty OZOBOT, TRUE TRUE, Dash, klocki LEGO Education WeDo 2.0, iPada oraz aplikacje edukacyjne, również w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Należy do grupy nauczycieli programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”.
Prywatnie pasjonatka jazdy na nartach, kinomanka i mól książkowy.

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era. Trener w programie MIE oraz specjalista w programie APL.  
Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.  
Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.
Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.  
Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.
Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era – zdobywcy I. nagrody w konkursie PTI – Informatyczna Książka Roku 2021.

Joanna Witczak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagog w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Na co dzień w swojej pracy z najmłodszymi uczniami w czasie lekcji i zajęć dodatkowych wykorzystuje nowoczesne technologie – iPada, Ozobota, Dasha, TrueTrue. Wykorzystanie tych technologii sprawia, iż praca z dziećmi staje się twórcza, efektywna i spełnia swoje cele. Wspólnie ze swoimi uczniami od trzech lat uczestniczy w programach „Mistrzowie kodowania”, „Uczymy dzieci programować”.

Małgorzata Witecka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Nauczyciel geografii, biologii, przyrody i informatyki. Autorka scenariuszy lekcji terenowych wykorzystujących Geograficzne Systemy Informacyjne. Organizator wycieczek szkolnych wspieranych TIK. Specjalizuje się w wykorzystaniu aplikacji mobilnych w terenie.

Marta Wysocka

Nauczycielka informatyki, koordynatorka ds. IT w III LO im.C.K.Norwida w Koninie, w którym pracuje od 2000 roku, entuzjastka nowych technologii.

Od września 2019 roku posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. W ostatnim roku otrzymała również wyróżnienie Microsoft Innovative Expert Educator Fellow.

Wojciech Zuziak

Certyfikowany trener Akademii LEGO® Education. Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z doświadczeniem w nauczaniu dorosłych; konsultant ds. informatyki pracujący na co dzień z nauczycielami; twórca i koordynator projektu Laboratorium Robotyki (http://www.roboty.bielsko.pl); entuzjasta i popularyzator zajęć z robotyki z wykorzystaniem zestawów LEGO Education (projektowanie, budowa i programowanie robotów edukacyjnych); propagator metod e-dydaktyki XXI wieku, wyrosłych na gruncie konstruktywizmu i konstrukcjonizmu (S. Papert), doceniający rolę eksperymentu w nauczaniu. 

Skip to content