Prelegenci

prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki, przemysłu 4.0 i elektronicznej administracji oraz związanych z nimi technologiach informatycznych. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą we Francji i Włoszech. Ponadto był profesorem wizytującym w Macao S.A.R. Chiny i w Portugalii. Jest autorem 10 książek i ponad 180 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem ponad 50 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 330 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi, krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie ministerstwa oraz Komisję Europejską. Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w latach 2012-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, od 2002 roku był członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej (dawniej Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej). Na jego wykłady uczęszcza około 500 studentów rocznie.

dr hab. Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestnik i koordynator około 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (w tym zachowań online, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy), zaangażowania online młodych ludzi (w tym koordynacja polskiej części badań EU Kids Online) oraz kondycji psychicznej nauczycieli i ich kompetencji wychowawczych. Reprezentował Polskę w konsorcjum międzynarodowym badaczy cyberprzemocy (COST IS801), COST IS1210, dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży, COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet, zajmujących się problematycznym wykorzystaniem internetu oraz COST CA18115 – Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level, podejmującym problematykę przemocy szkolnej w kontekście zjawisk migracyjnych. Autor pierwszych na rynku polskim publikacji dotyczących agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011) oraz „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży” (Impuls, 2012). Pomysłodawca i redaktor podręcznika Edukacja w czasach pandemii COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.

Agnieszka Borowiecka

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Edukacji Informatycznej i Kształcenia na Odległość. Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Autorka wielu publikacji dotyczących nauki programowania i algorytmiki. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego. Przeprowadziła wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli podczas szkoleń i warsztatów organizowanych przez OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr informatyki, specjalność oprogramowanie i metody informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Od ponad 30-stu lat jest związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczył w pracach zespołów opracowujących polskie wersje Imagine Logo oraz Algo-Pascal, środowisk dydaktycznych wspomagających nauczanie algorytmiki i programowania w szkołach. Jest autorem lub współautorem wielu programów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Uczestniczy w pracach Komisji Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych woj. mazowieckiego, jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów. Autor artykułów dotyczących algorytmiki i programowania w pismach Świat Matematyki i Uczę Nowocześnie, współautor zbiorów zadań z informatyki, współautor rozdziałów dotyczących programowania na epodreczniki.pl. Przeprowadził wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli w ramach m.in. studiów podyplomowych organizowanych przez UW, szkoleniach OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym wydawnictwa Nowa Era.

Iwona Grabarczyk – Mizerska

Od blisko dziecięciu lat związana z edukacją najmłodszych.Logopeda oraz współautorka warsztatów i projektów multimedialnych realizowanych w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Apple Distinguished Educator na warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli.

Grzegorz Jankowski

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię. W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa. Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Krzysztof Jaworski

Koordynator i trener projektów edukacyjnych (m.in Mistrzowie Kodowania, Zaprogramuj przyszłość, Wonder Polska).

Absolwent programu Future Classroom Lab realizowanego przez European Schoolnet w Brukseli. Uczestnik międzynarodowych konferencji Scratcha w Budapeszczie i USA (MIT, Boston).

Adam Jurkiewicz

Adam Jurkiewicz – haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python.
Zdobywca wyróżnienia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce, trener języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania OpenSource. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich – dostępnego na stronie http://free-desktop.pl 
Współautor treści z języka Python w projekcie E-Podręczniki do kształcenia ogólnego dla klas ponadgimnazjalnych.
Twórca i prowadzący portal https://python.szkola.pl – zajmuje się tam wsparciem dla nauczycieli informatyki i oswajaniem Pythona w szkołach. Pisze scenariusze lekcji, darmowe oprogramowanie, inspiracje i kursy dla początkujących.
Twórca portalu http://robotyka.cyfrowaszkola.waw.pl – środowiska do sterowania robotami na ekranie w oparciu o projekt Open Source Reeborg – Blockly i Python.
Twórca portalu http://robotgame.edu.pl – platformy do współzawodnictwa wśród uczniów, w oparciu o RGKit (OpenSource) – bibliotekę walk robotów w Pythonie.

Ewelina Kaczałka

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i ologofrenopedagog  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.Dodatkowo animator czasu wolnego dla dzieci. Na co dzień w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne technologie w postaci aplikacji edukacyjnych, iPada, robotów Ozobot, True True i Dash, klocków LEGO Education WeDo 2.0. pokazując, że kodowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.Uczestniczka programów edukacyjnych „Mistrzowie Kodowania” oraz „Uczymy Dzieci Programować”.

Justyna Kamińska

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych.

Chemik z zawodu i z pasji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli chemii różnych typów szkół. Wieloletni redaktor merytoryczny chemii w wydawnictwie edukacyjnym. Zaangażowana w wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i pomocy edukacyjnych w nauczaniu.

Paweł Krupiński

Trener Promethean, Prezes KNET Services. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na wydziale Edukacja Techniczno-Informatyczna. Właściciel oraz Prezes zarządu firmy KNET Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2005 roku zajmuje się tworzeniem oraz bezpieczeństwem sieci i systemów komputerowych. Od 5 lat związany z branżą edukacyjną. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli oraz kadry kierowniczej, których tematyką jest wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Jego misją jest wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji cyfrowych oraz walka z wykluczeniem cyfrowym.

Dawid Łasiński – Pan Belfer

„Jakościowa edukacja musi być wspierana przez nowoczesny marketing oraz odważne budowanie marki osobistej nauczyciela.”

Dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkól im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra (www.panbelfer.pl) – nauczyciela z Internetów. Jego Fanpage ma ponad 9000 polubień, profil na Instagramie obserwuje ponad 1700 fanów, a kanał edukacyjny na YT “Pan Belfer” subskrybuje ponad 38 000 osób. Finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019. Wpisany na Listę100 – listę osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Gość wielu ogólnopolskich konferencji wspierających rozwój edukacji: YouTube POP-UP Warsaw, Ispir@cje, Zlot Innowacyjnych Nauczycieli, Lepsza Edukacja, K@SSK, EDUInnowacje. Twórca autorskich szkoleń motywacyjnych i wspierających kreatywność dla nauczycieli i uczniów.

Pomysłodawca konferencji „GO4EDU – z energią dla edukacji”. Jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce, został zaproszony w 2018 roku przez Microsoft, do udziału w międzynarodowej konferencji edukatorów “Educator Exchange” w Singapurze. Członek grupy SuperbelfrzyRP (grupy zrzeszającej 150 najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce). Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert. Pomysłodawca i współtwórca platformy Nauczyciel w sieci, wspierającej nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem w sieci (www.nauczycielwsieci.pl). Twórca bloga Chemia w szkole, wspierającego wymianę doświadczeń przez nauczycieli chemii (www.chemiawszkole.pl). Autor podręcznika do chemii dla uczniów szkoły podstawowej Wydawnictwa MAC. Pasjonat zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Twórca projektu CoolturalnaTV – Młodzieżowa Telewizja Kulturalna Gminy Czerwonak

Dorota Madej

Z wykształcenia socjolog i manager kultury.

Doradca i trener w firmie Cortland, zajmująca się wdrażaniem rozwiązań edukacyjnych Apple w szkołach.

Od wielu lat prowadzi prezentacje oraz warsztaty dla nauczycieli i dyrekcji szkół, wspierając ich w zastosowaniu technologii w procesie dydaktycznym.

Magdalena Plura

Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także nauczyciel bibliotekarz.

Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Tomyślu.

Z wielką pasą i zaangażowaniem w pracy z najmłodszymi dziećmi wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne, wdrażając je także podczas zajęć dodatkowych. Z chęcią podejmuje nowe wyzwania na każdym szczeblu rozwoju osobistego. 

Anna Romańska

Nauczyciel geografii i przyrody w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, trener, edukator. W latach 2011 – 2018 doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pasjonatka nowych technologii i ich wykorzystania w edukacji przyrodniczej. Pracuje z uczniami wykorzystując iPady. Preferuje metody pracy oparte na doświadczaniu i bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem. Twórca autorskiego programu kształcenia przyrody “Widzę, doświadczam, działam” oraz innowacji pedagogicznej “Multimedialna przygoda z przyrodą”. Współtwórca ścieżki “Odkrywcy świata” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego #Superkoderzy”. Autorka scenariuszy lekcji publikowanych m.in. na stronach Ministerstwa Środowiska oraz w magazynie „TIK w Edukacji”. Członek grupy Superbelfrzy RP.

Artur Rudnicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji
Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.  Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Renata Sidoruk – Sołoducha

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nauczycielka biologii w liceum. Brała aktywny udział w międzynarodowym projekcie IT for US .Współpracowała z UNEP GRID Warszawa Polska przy międzynarodowym projekcie, którego celem było upowszechnienie zastosowań technologii informacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Autorka wielu scenariuszy z wykorzystaniem TIK, entuzjastka wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej. Obecnie również Ambasador Amgen Teach metody IBSE przy European Schoolnet w Brukseli.

Ewa Siekierska – Klamka

Menedżer pionu korporacyjno-edukacyjnego Polska w firmie SuperMemo World.
Z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego z kilkuletnim stażem. Od ponad 10 lat związana z SuperMemo World – firmą z branży nowych technologii i IT, która dostarcza rozwiązania z zakresu e-learningu i cyfrowej edukacji. Promuje skuteczność nauki poprzez e-learning i metodę inteligentnych powtórek. Realizuje potrzeby rynku, dostarczając rozwiązania dla edukacji, instytucji oraz firm.

Kamil Śliwowski

Trener i animator, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności.

Na co dzień dyrektor programu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii oraz ekspert edukacji cyfrowej w Fundacji Szkoła z Klasą.

Joanna Śmigielska

Pasjonatka nauczania programowania wśród młodzieży tworząca społeczność pomagających sobie nawzajem uczniów i studentów. Organizatorka obozów Wakacyjne Warsztaty Informatyczne – przygotowujących uczniów liceów i szkół podstawowych do udziału w Olimpiadzie Informatycznej oraz Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Nauczycielka informatyki w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Warszawie. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów.

Maciej Tyran

DYREKTOR ds rozwoju rynku edukacyjnego w firmie Advisor Sp. z o.o. Sp.K.
Poprzednio Prezes zarządu firmie Ei System, współzałożyciel wydawnictwa edukacyjnego.
Trochę wcześniej DYREKTOR OPERACYJNY z wieloletnim doświadczeniem w firmie eduintegrator Sp. z o.o. (wcześniejsza nazwa pwn.pl) która została założona w 1997 roku jako Vulcan Media – wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa Naukowego PWN oraz spółki Vulcan – największego w kraju producenta oprogramowania dla szkolnictwa. Początek działalności to opracowywanie publikacji multimedialnych dla renomowanych oficyn wydawniczych.
Doświadczenie i sukcesy w tworzeniu i rozwijaniu nowych jednostek sprzedażowych B2B, B2C oraz opracowywanie i zarządzanie projektami restrukturyzacji podmiotów w trudnej sytuacji finansowej. Znajomość prawa autorskiego, handlowego, doświadczenie we wdrażaniu ICT w edukacji oraz w pozyskiwaniu i realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków EFS.

Magdalena Wartel

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z 20-letnim stażem, oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
W pracy z maluchami z powodzeniem stosuje technologie informacyjno – komunikacyjne, uczy podstaw robotyki i programowania wykorzystując roboty OZOBOT, TRUE TRUE, Dash, klocki LEGO Education WeDo 2.0, iPada oraz aplikacje edukacyjne, również w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Należy do grupy nauczycieli programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”.
Prywatnie pasjonatka jazdy na nartach, kinomanka i mól książkowy.

Aleksandra Wielgus

Pedagog, od 11 lat prowadzi przedszkole na warszawskiej Sadybie.
Edukuje nauczycieli w  obrębie edukacji medialnej.

Współtworzy projekty multimedialne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor serii podręczników Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era. Trener w programie MIE oraz specjalista w programie APL.  
Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.  
Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.
Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.  
Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.
Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Joanna Witczak

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i surdopedagog w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Na co dzień w swojej pracy z najmłodszymi uczniami w czasie lekcji i zajęć dodatkowych wykorzystuje nowoczesne technologie – iPada, Ozobota, Dasha, TrueTrue. Wykorzystanie tych technologii sprawia, iż praca z dziećmi staje się twórcza, efektywna i spełnia swoje cele. Wspólnie ze swoimi uczniami od trzech lat uczestniczy w programach „Mistrzowie kodowania”, „Uczymy dzieci programować”.

Małgorzata Witecka

Nauczyciel konsultant Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Nauczyciel geografii, biologii, przyrody i informatyki w szkole podstawowej. Współprowadząca Warszawsko Wigierską Akademię Nauczycieli Przyrodników. Specjalizuje się w wykorzystaniu aplikacji mobilnych w terenie oraz wykorzystaniem Geograficznych Systemach Informacyjnych w nauczaniu.
Konferencja w Nowym Tomyślu K@SSK